Fietser met schoudertas

POWERJAARFONDS

"Educatie is het fundament van onze samenleving. Het is ons gezamenlijke plicht om bij te dragen aan de continue ontwikkeling van dit fundament."

Allan Barzndji

Powerjaar is een initiatief dat is opgericht om een verandering in de mindset teweeg te brengen bij het maken van een studiekeuze. 

De importantie van het maken van een passende studiekeuze wordt onderschat en er wordt te vaak een (algemene) studie gekozen, omdat studenten niet goed weet wat wél bij hen past. In Nederland is er sprake van een hoge studie-uitval in het eerste jaar hbo/universiteit (33%), maar ook het percentage studenten die een studie afmaakt is schrikbarend laag (49,1%). De meest genoemde reden hiervoor is dat de studie niet voldoet aan de verwachtingen. Vaak geven studenten aan dat zij niet voldoende onderzoek hebben gedaan voordat zij begonnen aan een opleiding. Daarnaast heeft 59% van de Nederlanders een baan die niet aansluit op de studie. Tevens onderstrepen wij de oplopende burn-out percentages.

Dit wil niet zeggen dat ons onderwijssysteem niet deugt, maar wél dat wij constant in ontwikkeling (lees: evolutie) moeten blijven om deze cijfers terug te dringen. Door nú in de volgende generatie te investeren, kunnen wij hen helpen om later hét verschil te gaan maken.

Powerjaar helpt enerzijds via ons uniek tussenjaarprogramma studenten bij het maken van een bewuste en rationele studiekeuze. Anderzijds zoeken wij constant naar mogelijkheden om ook in het middelbaar onderwijs bewustwording te creëren bij het maken van een purpose-gedreven studiekeuze. Dit doen wij bijvoorbeeld via (kosteloze) Purpose-workshops voor eindexamenstudenten, waarin zij via een verkort programma bewust worden gemaakt van hun talenten vóórdat zij een studiekeuze maken. Tegelijkertijd is deze bewustwording minstens even belangrijk voor tweedejaars middelbare scholieren, vóórdat zij hun profielkeuze maken. Daar gaat het soms namelijk al mis en is de weg terug (naar een beter passend profiel) vrijwel onmogelijk. De profielkeuze wordt (te) vaak gebaseerd op de cijferlijst van een student, terwijl er veel meer zou moeten worden stilgestaan bij de talenten en de passie van studenten.

 

Om dit mogelijk te maken wordt een deel van de bijdrage van de ouders voor het tussenjaarprogramma gebruikt voor het Powerjaarfonds.

Financiële bijdragen door organisaties en individuen zijn hierin natuurlijk ook onmisbaar, gezien wij naast de bijdrage van de ouders geen andere vergoedingen ontvangen. Mocht je hier meer over willen weten, vraag ons gerust om meer informatie.