top of page

PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

Privacy en AVG

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en dus de persoonsgegevens die wij verwerken. Sinds 28 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze verordening beschrijft hoe een school om dient te gaan met persoonsgegevens. Powerjaar is wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen in de administratie.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. De gegevens worden beveiligd opgeslagen. Ook de toegang tot die gegevens is beperkt, zo kunnen alleen die personeelsleden bij de gegevens die daartoe gemachtigd zijn.

Powerjaar maakt geen gebruik van digitaal leermateriaal en heeft geen externe leveranciers. Deelnemersinformatie wordt daarom niet gedeeld met andere organisaties, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Afhankelijk van de doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens

 • Geboortedatum, geboorteplaats

 • Geslacht

 • Opleidingsgegevens 

 • Gezondheidsgegevens

 • Jouw motivatie

 • Bankrekeningnummer

 • Foto’s

 • Functie

 • Bedrijfsgegevens

 • Informatie verkregen via Cookies

 

Powerjaar maakt gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram en Linkedin targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Soms verwerkt Powerjaar ook andere persoonsgegevens zoals bv. een foto voor op de website of een video opname van een onderdeel van het programma ten behoeve van de beoordeling en bevordering van onze methodiek. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is in de aanmeldingsovereenkomst toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd.

Ouders/verzorgers hebben rechten om de persoonsgegevens van hun kind in te zien en om opgeslagen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen (bv. als Powerjaar de persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming en deze toestemming is ingetrokken).

Ten slotte kunnen ouders/verzorgers ook bezwaar maken tegen het verder verwerken van persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden. Een verzoek tot inzage kunnen ouders/verzorgers – bij voorkeur per e-mail – richten aan: powerjaar@icloud.com.

De verordening verplicht dat Powerjaar toezicht houdt op de naleving van de AVG. Indien zich een onregelmatigheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voordoet, kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de directie van Powerjaar of een klacht indienen per mail, via: powerjaar@icloud.com

Over onze cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies. De website van Powerjaar toont media van derde partijen YouTube, Facebook en Instagram en zij plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Powerjaar gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: Autoriteit Consument en Markt (ACM)Consuwijzer.

Via Google Analytics gebruiken wij statistieken over het bezoek aan onze website. Daarmee kan het Powerjaar nagaan welke onderdelen van een website vaak of juist weinig worden bezocht. Ook kan daarmee bijvoorbeeld worden vastgelegd met welke webbrowser de website vaak wordt bezocht. Aan de hand die gegevens kan de website verder verbeterd worden en kan de content beter worden afgestemd op de bezoekers. Onze website bevat YouTube video’s. Als u deze video’s bekijkt plaatst YouTube ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op website van Powerjaar komt, vraagt de site u of u bezwaar hebt tegen deze cookies. Als u dat heeft, kunt u ervoor kiezen ze niet te accepteren. Het nadeel daarvan is dat u geen YouTube video’s op de website kunt bekijken. Via deze website wordt door middel van links ook toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden, zoals bijvoorbeeld de organisaties waar wij me samenwerken. Powerjaar vindt het van belang dat ook deze websites zorgvuldig met gebruikers omgaan en heeft hier aandacht voor.

Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen. Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan een website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Powerjaar gebruikt hiervoor Google Analytics.  U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Third Party Cookies: Een third party cookie is een speciaal soort webcookie, dat wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op één of meerdere websites. Aan de hand van de pagina’s die iemand bezoekt kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt en valt bijvoorbeeld op te maken waarin diegene geïnteresseerd is.

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: powerjaar@icloud.com

bottom of page